Loading...

Workshop

Intensivt kursus voksne i læringsmiljø

Vil du gerne lære hvordan du kan anvende viden om arbejdshukommelse? Med den nye viden kan du skabe varige resultater for dine studerende

Kontakt os nu

Foredrag

Få forbedret din arbejdshukommelse.

Oplev eksperten for arbejdshukommelse, Claus Tindbæk helt tæt på og opnå ny viden om hvordan ens arbejdshukommelse kan boostes.

Kontakt os nu

Privat samtale

Snak min dine forældre og kontakt os

Tal med dine forældre og få et par sessioner med Claus Tindbæk; så du kan få skærpet og styrket din arbejdshukommelse – og du vil hurtigt kunne mærke forskellen i såvel dine skole- som hverdag

Kontakt os nu

WORKSHOPS

Vi tilbyder forskellige workshops, alt afhængig af hvilken slags skole eller uddannelsesinstitution vi taler om; fokus er til dig/Jer der ønsker inspiration og nye strategier; så arbejdshukommelsen hermed skærpes og optimeres. Dine kompetencer indenfor læsning, skrivning, og matematiske færdigheder vil intensiveres; og du vil også blive mere effektiv ift. opgaveskrivning – samtidig vil du kunne få testet din arbejdshukommelses-kapacitet, og du vil få helt konkrete øvelser og teknikker som du kan anvende efterfølgende.

”Vi har fået en meget større forståelse af begrebet Arbejdshukommelsen (AH) og de mange måder den påvirker de børn, der har en svag AH-kapacitet, dvs. hvordan AHK påvirker både læring og sociale forhold.

Vi har desuden fået en større forståelse for sammenhængen mellem de forskellige typer af hukommelse. Vi er blevet opmærksomme på, hvilke vanskeligheder børnene har, så de nemmere kan spottes, og vi har fået indsigt i hvordan man kan støtte børnene med en svag AHK-kapacitet.

Mange eksempler fra hverdagen, som kan bruges direkte. Undervejs oplevede vi selv, at blive testen på egen AHK-kapacitet; en ganske udbytterig dag, der fik ´sat-noget-i gang´…”

  • Børnekonsulenterne for Læring og Trivsel; Holbæk Kommune – Temadag onsdag d. 24. august 2016.

FOREDRAG

Jeg tilbyder forskellige foredrag, som bygges op efter de ønsker i måtte have. Eksempelvis kan foredraget indledes med en præsentation af de seks psykologiske parametre, som gør det muligt for eleven ´at lære´: tænkning – sprogfunktion – motivation – handling – opmærksomhedskoncentration – hukommelse. Herefter introduceres de vigtigste hukommelsesfunktioner: hukommelse for oplevelse/situation – hukommelse for fremgangsmåde/metode – semantisk hukommelse. Specielt sidstnævnte er essentiel for elevens tilegnelse af læring. Semantisk betyder viden i sproglig form; og derfor omdrejningspunktet ift. læring af boglige fagkundskaber. Ved siden af nævnte, vil der også være forskningsmæssige kendsgerninger samt teoretiske input fra Claus Tindbæks side, suppleret med eksempler og cases fra hans daglige virksomhed. Sidst – men ej mindst, vil pædagogiske guidelines samt forslag til optimering af forskellige hukommelsesstrategier være på dagsordenen; så vi hermed kommer til bunds i enhver lærers didaktiske, pædagogiske og undervisningsmæssige værktøjskasse

”På MV-Nordics temadag den 26. november 2015 for læsevejledere med emnet ”Kan arbejdshukommelsen være en barriere for elever i læse- og skrivevanskeligheder” – havde vi fornøjelsen af at få besøg af cand.psych.aut. Claus Tindbæk.

Claus Tindbæks foredrag var en humoristisk øjenåbner for deltagerne med et alvorligt sigte. Arbejdshukommelsen er nemlig en så grundlæggende forudsætning for læring, at det er betænkeligt, hvor lidt der bliver taget hensyn til dette aspekt i undervisningen af børn og unge.

Deltagerne fik på egen krop at mærke, hvordan det er at være en elev, der ikke når at læse, hvad læreren har skrevet på tavlen og som bliver frustreret og derfor ikke får samme udbytte af undervisningen.

Claus Tindbæk introducerede forskellige øvelser og forslag til undervisning, der understøtter arbejdshukommelsen samtidig med, at alle fik et godt overblik over den bagvedliggende forskning.

Et fremragende foredrag, som gav inspiration og lyst til at høre meget mere om emnet…”

  • Tove Larsen; Konsulent (Salgsafdelingen)

PRIVAT SAMTALE

Med den private samtale er omdrejningspunktet, at vi får skræddersyet et forløb, der tager afsæt i dine forventninger, ønsker og behov, som sættes-i-spil sammen med mine psykologfaglige kompetencer. Jeg er meget fokuseret på, at finde værktøjer og (livs)mestringsstrategier, der vil kunne hjælpe dig, såvel på den korte- som længere livsbane.

Problematikker såsom depression, hukommelsesvanskeligheder, stress, guidning i forhold til ADHD- og ASF-problematikker, selvværdsproblematikker samt angst – er blandt de kompetenceområder og arbejdsfelter jeg anvender i mit daglige psykologvirke. Der er yderst sjældent ventetid i forhold til at bestille en samtale, idet jeg har en meget fleksibel arbejdskalender; samtidig stiller jeg mig også til din potentielle rådighed såvel aften- og weekendstunder. Alternativt vil det også være muligt, at jeg kommer på hjemmebesøg hos dig, så du hermed kan føle dig mere tryg

”Jeg har gennem mit samarbejde med Claus Tindbæk fået stort indblik i det neuropædagogiske felt. Claus er en stor kapacitet i forhold til at kunne tage børnenes perspektiv og har stor viden om, hvordan vi som voksne kan agere for at støtte og udvikle børnenes arbejdshukommelse i der skolehverdag.

Han har givet mig helt konkrete værktøjer, jeg inddrager i min undervisning, der potentielt støtter og udvikler børnenes arbejdshukommelse, så de bliver så dygtige de kan…”

Louise Vibech Frederiksen; Lærer – Vestbjerg Skole

OM ARBEJDSHUKOMMELSE

Arbejdshukommelse betegner mødet mellem kort- og langtidshukommelsen, er et udtryk for, hvor megen information og hvor mange tanker du kan være bevidst om samtidigt – altså hvor mange bolde du kan have i luften, inden du fremkommer med et svar.

VI ER MEDLEM AF

KONTAKT

Working Mind
Åboulevarden 59, 1. tv.
8000 Aarhus C
Cvr.nr. 3443 2392

Tlf.: + 45 21 66 77 88
Mail: info@workingmind.dk